[1]
ขุมคำ ท. , วิถี พ. และ อินทวี พ. 2021. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านขุนไชยทองอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์: Development of Tourism Promotion Innovation at Ban Khunchaithong, Chumphonburi District, Surin Province. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).