[1]
พระครูสุภัทรวชิรานุกูล, ปันธิยะ พ. , จันทร์แรง เ. และ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. 2020. การประยุกต์ใช้หลักโหราศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).