[1]
อติเมโธ พ. , พระครูประวิตรวรานุยุต, วิชัย ว. และ แก้วสุฟอง ส. 2021. ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดมนุษย์ของฌอง ฌาคส์ รุสโซ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).