[1]
ชูตระกูล น., ลาพิงค์ อ. และ จิรธมฺโม พ. 2020. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชาวต่างชาติที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).