[1]
ศรีปรัชยานนท์ ส., ปฏิภาณเมธี พ. และ อุปสอด อ. 2019. กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ก.ย. 2019).