[1]
ทัพไทย ช., ปั้นเหน่งเพชร เ., สิรินฺธโร, ดร พ., สุรเมธี พ. และ แก้วสุฟอง ส. 2019. รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ก.ย. 2019).