[1]
โพชะจา ด., นามณี โ. และ วิสุทธิ ธ. 2019. รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (มิ.ย. 2019).