[1]
ปั้นเหน่งเพชร ผ. 2018. The Concept of Ugliness in Buddhism. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 9, 1 (ก.ค. 2018).