[1]
วงศ์ชัย ว., “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย”, JAR_CRRU, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 25–35, มิ.ย. 2017.