(1)
วงศ์ชัย ว. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ เกษตรกรในตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย. JAR_CRRU 2017, 2, 25-35.