วรรณวนิช ธ.; โกศัลวัฒน์ บ. การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 33–42, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/article/view/248737. Acesso em: 3 ต.ค. 2022.