[1]
วรรณวนิช ธ. และ โกศัลวัฒน์ บ. 2022. การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร. 5, 2 (พ.ค. 2022), 33–42.