วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจบ้านจัดสรร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy