วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ISSN 2985-248X (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ EARLY CHILDHOOD EDUCATION EXPLORATION IN THE PERSPECTIVE OF "INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE" INHERITANCE TAKING THE HAIMEN FOLK SONG PERFORMANCE IN WANNIAN KINDERGARTEN IN HAIMEN DISTRICT, NANTONG CITY AS AN EXAMPLE Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy