[1]
ภัทรนาวิก ป. ., “พระมหากรุณาธิคุณปกห่มประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน :ศึกษาจากคำราชาศัพท์ในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2522-2533”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 195–221, มิ.ย. 2022.