[1]
ช่วยชู พ., ยิ่งยงศักดิ์ ว. ., และ หล่อดี ศ., “โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล)”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 91–112, เม.ย. 2022.