[1]
พรหมมาศ ช., “ภูมินามวัดในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ : ลักษณะภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อ ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 63–90, เม.ย. 2022.