[1]
หมัดเด็น เ. . และ ศิริพานิช ป., “พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ”, HUSO, ปี 17, ฉบับที่ 1, เม.ย. 2022.