ช่วยชู พ.; ยิ่งยงศักดิ์ ว. .; หล่อดี ศ. โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล). วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 91–112, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU/article/view/255895. Acesso em: 5 ธ.ค. 2022.