(1)
ช่วยชู พ.; ยิ่งยงศักดิ์ ว. .; หล่อดี ศ. โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล). HUSO 2022, 17, 91-112.