(1)
หมัดเด็น เ. .; ศิริพานิช ป. พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. HUSO 2022, 17.