[1]
ตู้ดำ ป. 2022. บทบรรณาธิการ. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (มิ.ย. 2022), 5–6.