[1]
ภัทรนาวิก ป. 2022. พระมหากรุณาธิคุณปกห่มประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน :ศึกษาจากคำราชาศัพท์ในคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2522-2533. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (มิ.ย. 2022), 195–221.