[1]
อ่อนเกตุพล ก. และ คุ่มเคี่ยม อ. 2022. กลวิธีทางภาษาในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อนวนิยายออนไลน์ ในเว็บไซต์ “readAwrite”. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (มิ.ย. 2022).