[1]
จันทร์อานุภาพ ศ., พรหมเกตุ ภ. และ กลิ่นสอน ส. 2022. วิถีการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านควนขี้แรด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา . วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (เม.ย. 2022), 113–136.