[1]
ช่วยชู พ., ยิ่งยงศักดิ์ ว. และ หล่อดี ศ. 2022. โลกทัศน์ที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งภาคใต้ : กรณีศึกษาบทเพลงของ บิว กัลยาณี (กัลยาณี เจียมสกุล). วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 17, 1 (เม.ย. 2022), 91–112.