[1]
ดอคา ธ., ทนงศักดิ์ ว. และ กล้าณรงค์ น. 2018. ภูมินามชื่อหมู่บ้านภาษามลายูถิ่นในจังหวัดยะลา. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 13, 3 (พิเศษ) (ธ.ค. 2018), 165–180.