ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย (Good Governance for University Administion)

Authors

  • ลัดดา ผลวัฒนะ

Keywords:

ธรรมาภิบาล, การบริหารมหาวิทยาลัย, Good Governance, University Administion

Abstract

-

Downloads

Published

2014-10-01

Issue

Section

บทความวิชาการ