คิดสักนิดแค่ 59 วินาที แต่เปลี่ยนแปลงได้มหาศาล Think a little change a lot

Authors

  • ชัยพจน์ รักงาม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

Professor Richard Wiseman

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทวิพากษ์