ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน

Authors

  • สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สถาบันราชภัฎเชียงราย

Abstract

-

Author Biography

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, รองศาสตราจารย์ สถาบันราชภัฎเชียงราย

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ