การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

2022-03-28

ขณะนี้ทางวารสารเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

ทั้งนี้ วารสารครุศาสตร์เปิดรับบทความตีพิมพ์ตลอดปี ผ่านระบบ Scholarone ท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตลอดทั้งปี กรุณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ และ การเขียนรายการอ้างอิง ให้เป็นไปตามกำหนดของวารสาร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @cueduj หรือ โทร. 088-022-5318