(เรือนเงิน) พระคทา สคารโว, PhraWidesbrommakun พระวิเทศพรหมคุณ, and จีรภัทร์ บุญเลิศ. “The Learning Activities Throgh Role Plays on Thaimanner of the 2 Rd Secondary School Stuconty in Secondary in Taweewattana Secondary School, Yannawa District, Bangkok”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 5, no. 2 (September 27, 2018): 139–146. Accessed August 13, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147840.