[1]
เซ็ม ส., วงษ์นาม ไ., and งามมีฤทธิ์ ณ., “THE CAUSAL FACTORS AFFECT SCIENCE PROCESS SKILLS OF PRATHOM SUKSA VI STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THE AREA SERVICE OFFICE NAKHON NAYOK PROVINCE”, Education MCU, vol. 6, no. 3, pp. 78–88, Dec. 2019.