[1]
เติมงาม ด., งามประโคน ส., and แสงนนท์ เ., “A Study of Student Discipline Strengthening in Schools in Bang Yai District, Nonthaburi Provincial Administrative Organization”, Education MCU, vol. 6, no. 1, pp. 48–58, Apr. 2019.