[1]
แสงทอง พ. ก., วีระ ภูมิเมือง พ., and แก้วทองใหญ่ ย., “Participatory Educational Management of Administrators in Phrapariyattidhamma Schools Pali Section of the Sangha in Bangkhae District, Bangkok”, Education MCU, vol. 5, no. 3, pp. 119–130, Dec. 2018.