[1]
ไหวพริบ ก., ศิริวรรณ อ., and หุ่นวิไล ว., “Dual System Educational Administration of Pomnakarachsawatyanon School Samutprakan Province”, Education MCU, vol. 5, no. 3, pp. 97–106, Dec. 2018.