[1]
(ไชยกูล) พ. ป., งามประโคน ส., and สติมั่น อ., “A Model of Buddhist Propagation Organization Network in Thai Society”, Education MCU, vol. 5, no. 2, pp. 192–204, Sep. 2018.