[1]
เกิดมูล จ., งามประโคน ส., and เรืองสังข์ ร., “The Way for Development Working by Following the Four Sanghahavatthus, Teacher of School Under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1”, Education MCU, vol. 5, no. 2, pp. 96–105, Sep. 2018.