[1]
ยะสาย ว., วรรณธนัง ก., and ภู่สาระ อ., “Roles of Sangha Administrators in Sangha Administration in Bang Pa-in District, Phranakhon Si Ayutthaya Province”, Education MCU, vol. 5, no. 2, pp. 63–73, Sep. 2018.