[1]
ศิริพุฒินันท์ น. and สติมั่น อ., “Parisuddhi-sila: The idea to strengthen Good Governance in Modern Society”, Education MCU, vol. 2, no. 2, pp. 44–49, Sep. 2018.