[1]
แก้วทองใหญ่ ย. and กิตฺติญาโณ พ., “Buddhist Based Management Techniques”, Education MCU, vol. 2, no. 2, pp. 24–32, Sep. 2018.