[1]
งามประโคน ส. and ชำนิศาสตร์ บ., “Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑”, Education MCU, vol. 2, no. 1, pp. 11–19, Sep. 2018.