[1]
ศรีวิฃัย ส. and ชำนิศาสตร์ บ., “Leadership of Education Administrators in Buddhism”, Education MCU, vol. 1, no. 1, pp. 58–66, Aug. 2018.