ศรีวิฃัย ส.; ชำนิศาสตร์ บ. Leadership of Education Administrators in Buddhism. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 58–66, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753. Acesso em: 24 may. 2022.