(1)
งามประโคน ส.; ชำนิศาสตร์ บ. Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,. Education MCU 2018, 2, 11-19.