(1)
ศรีวิฃัย ส.; ชำนิศาสตร์ บ. Leadership of Education Administrators in Buddhism. Education MCU 2018, 1, 58-66.