[1]
ทองพินิจ อ. 2018. พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU. 2, 2 (Sep. 2018), 73–81.