วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ A Smart Learning System with Sensors and Tracking System for Enhancing Learning Experience in Applied Thai Traditional Medicine Students Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล