วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Students’ Perspective and Attitude towards Distance Learning Using Video Conferencing Learning Platform during Covid-19 Pandemic in Indonesia Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล