วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Pre-service Science Teachers’ Motivational Factors associated Technology Integration Competency: An Exploration of TPACK Confidence and Beliefs about Technology in Education Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล